• سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٩-١٣:٢٤
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٩٣١٧
در جلسه شورا تاکید شد

حفظ هویت محلات و عدم سردرگمی شهروندان در نام گذاری معابر

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با موافقت بر تغییر نام 39 خیابان در پایتخت، بر حفظ هویت محلات و عدم سردرگمی شهروندان در این نام گذاری ها تاکید کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، چهل و ششمین و چهل هفتمین صورت جلسه های کمیسیون نامگذاری با 39 مورد تغییر نام پیشنهادی در دویست و چهل و دومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت، و به تصویب رسید.

محمد جواد حقشناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، در جریان برگزاری دویست و چهل و دومین جلسه شورا، صورت جلسات  چهل و ششم و جهل و هفتم کمیسیون نامگذاری را در صحن شورا قرائت کرد.

در جریان بررسی این صورت جلسه بندهای پیشنهادی 13،8،4 با مخالفت اعضا مواجه شده، و مورد بررسی قرار گرفت. اما کلیت این پیشنهاد با 14 رای موافق به تصویب رسید.

احمد مسجد جامعی در مخالفت با بند 4 مبنی بر تغییر نام میدان میوه و ترهبار شیخ بهایی، در شهرک والفجر  به نام بازار میوه و ترهبار شهرک والفجر، گفت: شیخ بهایی در حوزه علم، چهره بزرگی است و حذف نام او درست نیست.

محمدجواد حقشناس در پاسخ به او بیان داشت: در اعتبار شیخ بهایی تردیدی نیست، اما میدان میوه و ترهبار مناسب یک شخصیت علمی و دینی نیست.

بدین ترتیب بند چهارم مبنی بر تغییر نام میدان میوه و تره بار شیخ بهایی، واقع در شهرک والفجر، به نام والفجر با رای اکثریت اعضا تصویب شد.

در ادامه مجید فراهانی، در مخالفت با بند هشت مبنی بر تغییر نام خیابان فرزان، در حد فاصل بلوار نلسون ماندلا، و بزرگراه مدرس به نام شهید عباسعلی وکیلی، گفت: خیابان فرزان یک خیابان شناخته شده است و با هویت این محله شکل گرفته، و تغییر نام آن باعث مخدوش شدن هویت محله میشود. و بهتر است نام این شهید بزرگوار به خیابان دیگری داده شود.

حجت نظری در موافقت با بند 8  بیان داشت: :عمدتا خیابانهای تغییر نام داده شده، همین وضع را دارند. و ما در شورای پنجم همیشه تلاش کردیم، اسامی تکراری را حذف کنیم و تغییر دهیم. چرا که این تکرار اسامی باعث سردرگمی مردم میشود. همچنین نام فرزان در حوزه هویت شهری، هیچ وجه تسمیه تاریخی ندارد.

بر همین اساس  بند هشت با 11 موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، ناهید خداکرمی در مخالفت با بند 13 ، مبنی بر تغییر نام پلی نوساز در بزرگراه شهید لشگری به کرمان خودرو، گفت: تغییر نام این پل نوساز به کرمان خودرو، این سو تفاهم را ایجاد میکند که هزینه پل را این شرکت پرداخته است. درحالی که این پل متعلق به تمام مردم است. بنابراین کرمان خودرو باید هزینه تبلیغات و عوارض پل را بپردازد.

محمد جواد حقشناس در خصوص علت نامگذاری پل، گفت: خیابان منتهی به پل، به کرمان خودرو معروف است. و از همین روی پل نیز «کرمانخودرو» نامیده میشود.

همچنین سید حسن رسولی، ابراز داشت: اخذ عوارض و حقوق شهرداری از کرمان خودرو ربطی به نامگذاری ندارد. چراکه کارخانه کرمان خودرو در بم است. ولی نمایندگی و دفتر مرکزی و تعمیرگاه مرکزی آن در این منطقه است. و از آنجایی که خیابان کرمان خودرو به این پل متصل میشود، گذاشتن نامی متعارض روی پل سردرگمی ایجاد میکند.

بند 13 هم با 9 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه و در بررسی چهل و هفتمین صورت جلسه کمیسیون نامگذاری هم، 25 مورد نامگذاری جدید پیشنهاد شد، که بدون مخالفت اعضا با 14 رای موافق به تصویب رسید.

گفتنی است اسامی معابری که تغییر خواهند یافت به شرح ذیل است:

تغییر نام کوچه رشیدی، به شهید امام بودی، در محدوده اختیاریه جنوبی، واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه پوریا، به شهیدان رشیدی نیا، در محدوده اختیاریه جنوبی در منطقه ۳ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه طاهری، به زورخانه شیر، در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

تغییر نام بازار و میوه و تره بار شیخ بهایی، به شهرک والفجر، واقع در محدوده ۶ شهرداری تهران

تغیر نام بن بست بی نام، به بن بست شمش، در حد فاصل خیابان کارگر تا خیابان غفاری واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران

تغییر نام بن بست بی نام، به بن بست دوم، واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه هدیه، به شمشک، واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان فرزان، به شهید عباسعلی وکیلی، در محدوده بلوار نلسون ماندلا، واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه مروارید، به شهید ابراهیم محمدبیگی، واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان نوساز، به شهید علی اصغر سلیمانی ،در محدوده شادآباد، واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان نوساز، به شهید علی عابدی، واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران

تغییر نام میدان نوساز، به میدان شهدای آتش نشان، در محدوده خیابان ۱۳ آبان، واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

تغیر نام پل نوساز، به پل کرمان خودرو، در محدوده بزرگراه شهید لشکری واقع در منطقه ۲۱ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان نوزدهم، به شهید آندرانیک مسیحی(با حفظ شماره )، در حدفاصل خیابان میرزایی و خیابان سنایی واقع در منطقه ۶ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان امیرکبیر، به شهیدان سلامت، در منطقه ۲۲

تغییر نام خیابان سراج ،به شهید شهروز مظفری نیا، در منطقه ۴

تغییر نام درمانگاه شهرداری منطقه ۳ ، به نام شهید حبیب جریری

تغییر نام خیابان سروناز، به نام پرفسور احمدپارسا، واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان کوهسار، به نام محمد اوراز، واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

تغییر نام فرهنگ، به دکتر محمود افشار،

تغییر نام معبر اختصاصی فرمانداری، به شهید قربانعلی احمدی

تغییر نام خیابان نظامی، به دکتر محمدرضا حافظی، در محدوده خیابان شریعتی ،واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه ششم، به شهید حسین محمودی، با حفظ شماره در محدوده تهرانسر واقع در منطقه ۲۱ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان بی نام، به خیابان ترگل ۱ ،واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان بی نام ،به ترگل ۲ ،واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان بی نام ،به خیابان تندرستی، حد فاصل بلوار پژوهش واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

تغییر نام بن بست اول، به شهید امیر حیدری ،واقع در منطقه ۲

تغییر نام خیابان حمید، به خیابان گرشاسب، واقع در منطقه ۲

تغییر نام میدان نوساز، به نام میدان تلو ،در محدوده حکیمیه

تغیر نام بن بست بی نام ،به بن بست موژان، واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

تغییر نام بن بست محمدی، به استاد علی راهجیری، واقع در منطقه ۹ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان چهارم دریان نو، به استاد حسین زمر شیدی(با حفظ شماره )، واقع در منطقه ۲شهرداری تهران

تغییر نام کوچه موسوی، به شهید علیرضا کرمعلی، در محدوده پیروزی واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

تغییر نام بن بست مختاری، به شهید مرتضی عرب زاده، واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران

تغییر نام بن بست بی نام، به گل زاد، واقع در منطقه ۲۱ شهرداری تهران

تغییر نام کوچه دهقان، به شهید لشکر، واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

تغییر نام خیابان بی نام، به خیابان خرد، واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

242-8

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: