• يکشنبه ٢٧ تير ١٤٠٠-١٤:٤٤
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٢٠٢٠
در سیصد و یازدهمین جلسه شورا :

شهرداری ملزم به حفاظت از میراث طبیعی رشته کوه توچال و منطقه کوه بی ‎بی شهربانو شد

اعضای شورای شهر تهران شهرداري تهران را ملزم به حفاظت از ميراث طبيعي در بخشي از اراضي حريم جنوبي رشته كوه توچال و منطقه کوه بی‎بی شهربانو» کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و یازدهمین جلسه علنی شورا، ادامه بررسي طرح «الزام شهرداري تهران به حفاظت از ميراث طبيعي در بخشي از اراضي حريم جنوبي رشته كوه توچال» در دستور کار قرار گرفت.

در آغاز حجت نظری و حسن خلیل آبادی پیشنهاد کردند که عبارت «منطقه کوه بیبی شهربانو» به عنوان طرح اضافه شود.

نظری در این خصوص گفت:  باید کل میراث طبیعی تهران را یکپارچه ببینیم. وقتی مقرراتی برای حراست از توچال تهیه میکنیم، کوه بی‏بی شهربانو را هم قاعدتاً باید در نظر بگیریم.

وی افزود: در این چندروز جزئیات لازم برای یک مصوبه تهیه شده است که امروز ارائه میشود تا بتوانیم از دو میراث طبیعی شمال و جنوب تهران حفاظت کنیم.

امانی هم به عنوان  موافق متذکر شد: وقتی شورا میخواهد مقررات گذاری کند، این مقررات باید جامع باشد و همه شهر را در بر بگیرد.

در نهایت پیشنهاد به رای گذاشته و به تصویب رسید.

در ادامه جلسه زهرا صدراعظم نوری هم نظر کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا را بازتاب داد و در خصوص مواد افزوده شده گفت: عنوان طرح به (الزام شهرداري تهران به حفاظت از ميراث طبيعي در بخشي از اراضي حريم جنوبي رشته كوه توچال و منطقه کوه بیبی شهربانو) تبدیل شد.

در سطر سوم ماده واحده هم عبارت ( به منظور حفظ کارآمد از ذخایر محیط زیست طبیعی رشتهکوههای توچال و بیبی شهربانو و بهرهمندی شهروندان از این محیط بکر این محدوده‎‎ها و جلوگیری از تصرفات و فعالیتهای غیر قانونی ناسازگار با محیط زیست، شهرداری تهران موظف است بنا بر طرح راهبردی حریم شهر تهران در محدودههای زیر با همکاری سازمانهای ذیربط نسبت به انجام حفاظت ویژه اقدام نماید) اضافه شده است.

1: محدوده حوزه آبریز گلابدره

2: محدوده بند یخچال

3: محدوده عرصههای پیرامونی کوه بیبی شهربانو و حریم معادن

او در ادامه افزود: در تبصره دوم نیز تاکید شده است اداره کل حریم شهرداری تهران با همکاری شهرداریهای مناطق ۱,۱۵,۲۰ مسئولیت اجرای عملیات حفاظت را عهده دار باشد. 

همچنین تبصره ۳ نیز شهرداری تهران را موظف می نماید  با همکاری سازمان صنعتمعدن و تجارت استان تهران در محدوده فعالیتهای معدنی دارای پروانه بهره‏برداری از کوه بیبی شهربانو نسبت به تهیه برنامه مشترک نظارتی، محدودسازی و رعایت ظوابط ایمنی و محیط زیستی، فعالیتهای معدنی در حریم و محدوده شهر پیگیری، و اقدام لازم به عمل آورد. 

 صدر اعظم نوری با اشاره به تبصره ۴ نیز گفت: از سوی دیگر شهرداری تهران موظف است اعتبار مورد نیاز این مصوبه را در بودجههای سالیانه شهرداریهای سه منطقه لحاظ نموده و همچنین در قالب اصلاحیه بودجه 1400 اعتبارات لازم را پیشبینی و تهیه کند.

سپس سیدحسن رسولی بعنوان مخالف متذکر شد و ادامه داد: در این طرح جدید تکالیف بودجهای افزوده شده و رسما دیگر طرح قبلی نیست و اصلاحیه‏ها دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرند.

صدر اعظم نوری در پاسخ به سید حسن رسولی اظهار داشت: این پیشنهاد در جلسه پیشین پذیرفته شد و نیازی به اصلاحیه مجدد نیست.   

حجت نظری بعنوان موافق اظهار داشت: کمیسیون در این چهار روز جزئیات را بررسی و با بخش اجرایی هماهنگ کرده است و از همین روی محدوده تعیین میکند. این درحالیست که موضوع این دو بخش در شمال و جنوب تهران از یک جنس است.

 

سالاری بعنوان موافق گفت: مگر نمیگوییم توچال باید حفاظت شود؟ خب بیبی شهربانو هم در معرض تهدید است و در آن کوهخواری صورت میگیرد و اولویت هم دارد. محدوده آن هم مشخص است و برای همین ارائه شده است.

سپس زهرا صدراعظم نوری گفت: یک پیشنهادی ارائه شد و قرار شد که روی آن کار شود. کمیسیونها چند روز کارشناسی انجام دادند. عبارات هم مانند یکدیگر هستند که برای محدودههایی در شمال و جنوب تهران هستند. لذا درخواست دارم این پیشنهاد به رای گذاشته شود.  

بر همین اساس پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

سپس پیشنهاد دیگری  مبنی بر اینکه  کوههای توچال و بیبی شهربانو به تیتر افزوده شوند و همچنین عبارت فعالیتهای غیرقانونی ناسازگار با محیط زیست هم اضافه شود.

سید حسن رسولی بعنوان مخالف گفت: در خط چهارم عبارت «جلوگیری از تصرفات و فعالیتهای غیر قانونی ناسازگار با محیط زیست» آمده است. اگر این عبارت تایید شود یعنی ما اذعان کردهایم که در این منطقه تصرفات غیر قانونی ناسازگار با محیط زیست صورت میگیرد. کجا گفتهایم که این موارد مانند کارخانه سیمان که عمرشان از عمر ما بیشتر است، غیر قانونی است؟ هزکدام از این عبارات از منظر حقوقی بار خود را دارند.

اما نژادبهرام بعنوان موافق گفت: در همه راهبردها و چشم اندازها محیط زیست از اصول ماست، حال چگونه میتوانیم به بهانه این موارد محیط زیست را فراموش کنیم؟ همچنین هیچ جایی این موارد را غیر قانونی نخواندیم، بلکه این مورد برای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی احتمالی است.

صدر اعظم نوری هم افزود: هرجایی که غیر قانونی باشد باید از آن جلوگیری شود. هرجا که ناسازگار با محیط زیست است باید از آن جلوگیری شود چون عامل وضع فعلی است. سابقا نیز درمورد معادن خلاف و غیر قانونی بر اساس ماده 20 قانون 55 عمل کردیم.

سید حسن رسولی نیز گفت: سازمان محیط زیست یکی از دستگاههای مربوطه است اما باید سازمانهایی نظیر صنعت و معدن را هم در نظر بگیریم. کاملا مختصات یک معدن مشخص است و وزارت صمت ناظر آن است لذا باید با وزارتخانه مربوطه هماهنگی صورت بگیرد.

خلیل‌آبادی  در این خصوص عنوان کرد: ما به دنبال حمایت و دفاع از منافع مردم هستیم، چراکه کارخانه سیمان رعایت مر قانون را نمی‌کند.

وی افزود: هیچ‌کجا در کنار خانه‌های مردم انفجار ایجاد و مازوت مصرف نمی‌کنند و حمل و نقل‌شان باعث آزار سکنه نمی‌شود، با این حال در شهرری این امر به واسطه کارخانه سیمان صورت گرفته است.

عضو شورای شهر با بیان اینکه اطراف کارخانه سیمان مناطق مسکونی است، گفت: متاسفانه کارخانه سیمان برداشت خود را توسعه داده و کوه در حال نابودی است.

خلیل‌آبادی با تاکید براینکه یکی از شرایط تصویب طرح‌های اینچنینی و حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی، جلوگیری از تخریب است، اظهار کرد: کنار بقعه بی‌بی‌شهربانو حفاری‌های بزرگی صورت گرفته است و حفاظت از این بنا به عنوان یک بنای تاریخی، نذهبی و طبیعی ضروری است.

وی تصریح کرد: کوه بی‌بی شهربانو در حریم تهران است و همانگونه که برای حفظ سلامت مردم در زمان کرونا مغازه‌ها تعطیل می‌شود، برای حفاظت از جان مردم شهرری فعالیت این کارخانه نیز باید متوقف شود.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه اغلب سکنه محدوده کارخانه سیمان دچار مشکلات ریوی شده‌اند، گفت: باید به این امور توجه ویژه‌ای کرد، همچنین این مکان محلی برای تردد توریست است و منافع عمومی مردم را از بین می‌برد که با تصویب این طرح جلوی تخریب گرفته می‌شود.ماده واحده به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب رسید.

سپس سید حسن رسولی پیشنهاداصلاحی مطرح نمود و گفت: طی شهرداری تهران موظف شود با تشریفات قانونی، مالکمیت سه محدوده مذکور را از سازمان جنگلها و آبخیزداری و سازمان زمین و مسکن بگیرد و مسئولیت آن با سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران باشد.

او افزود: این عمل همانند انتقال پارکهای جنگلی از سازمان منابع طبیعی به شهرداری است و وقتی این عمل صورت بگیرد، مسئولیت نگه‏داشت آن هم با سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری خواهد بود.

نژادبهرام در مخالفت چند نکته را متذکر شد و ادامه داد: نکته اول اینکه حفاظت از حریم به این معنا نیست که پهنه سبز ایجاد کنیم، لذا حضور سازمان بوستانها در اینجا لزومی ندارد. همچنین بر اساس تفاهم نامهای که شهرداری با سازمان منابع طبیعی عقد نموده، مسئولیت حفاظت از منابع پیرامونی شهر تهران بر عهده شهرداری تهران است.

او ادامه داد:  برای شهرداریهای مناطق حریم تعریف شده است و لذا وظیفه ما حفظ حریم است و نیازی به انتقال مالکیت نیست. همچنین این رویکرد در جهت خفاظت از حریم است و تعدادی از شهرداری مناطق نسبت به حریم پیرامونی خود حفاظت دارند.

نژاد بهرام در پایان گفت: خواهشمندم آقای رسولی پیشنهاد خود را پس بگیرند.

حجت نظری هم با موافقت ضمنی گفت: در تبصره 1 فعلی، احکامی آمده که برای این مصوبه لازم است. لذا از آقای رسولی خواهشمندم که این تبصره پیشنهادی خود را جایگزین تبصره 1 نکنند. چون اگر متن تبصره1 حذف شود عملا کل مصوبه از حیض انتفاع خارج میشود. نکته دیگر اینکه در تبصره 1 موجود، وظایف برای شهرداری تعریف شده که مرجع اجرای آن هم پیشبینی شده است اما اگر بپذیریم که تا زمان انتقال مالکیت، کل بندهای این مصوبه به قوت خود باقیست مسئله حل میشود.

سپس صدر اعظم نوری نظر کمیسیون را به شرح ذیل بازتاب داد و افزود: این تبصره  اصلاح نیست بلکه قلب تبصره 1 است. اصلاح شامل مواردی از چزئیات یک تبصره است اما این پیشنهاد حذف کل تبصره 1 است.

رییس کمیسیون سلامت شورا افزود: دغدغهای که در این تبصره است، با تملک حل نمیشود و صرفا برای شهرداری هزینه ایجاد میکند. همچنین شهرداری طی قراردادی به مدت 30 سال حق بهره‏برداری از منابع اطراف تهران را دارد.

سید حسن رسولی در پاسخ صدر اعظم نوری گفت: اولا عرصههای منابع طبیعی قابل نقل و انتقال نیست و دوما توافقنامه مذکور درمورد پارکهای جنگلی است. درواقع نمایندگی دولت بر آن عرصه از منابع طبیعی به شهرداری منتقل میشود و هیچگونه هزینهای ندارد.   

در نهایت پیشنهاد به رای گذاشته شد که با چهار موافق به تصویب نرسید. همچنین تبصره دو به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

صدر اعظم نوری درخصوص تبصره 3 پیشنهاد داد تا شهرداری تهران موظف شود با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در محدوده فعالیتهای معدنی دارای پروانه بهرهبرداری از کوه بیبی شهربانو و پهنههای پیرامونی نسبت به تهیه برنامه مشترک نظارتی، محدودسازی و رعایت ظوابط ایمنی و محیط زیستی فعالیتهای معدنی در حریم و محدوده شهر، پیگیری و اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره 3 و پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 19 رای موافق به تصویب رسید.

سپس پیشنهاد شهربانو امانی با عنوان «بهمنظور توسعه نظارتهای مردمی شهرداری تهران در مناطق مذکروه مکلف است از تشکل های محیط زیستی بهره بگیرد» مورد بررسی قرار گرفت و حجت نظری پیشنهاد را بدین شکل اصلاح کرد که «شهرداری مکلف است در اجاری این مصوبه در جلساتی که برای اجاری مصوبه برگزار میکند یک نماینده از شبکه NGO های محیط زیستی تهران را دعوت کند.»

صدر اعظم نوری هم افزود: در تبصره 2 مسئولیت اجرای برنامه عملیاتی را توضیح دادهایم که شامل سمنها نمیشود اما در سطر سوم آمده است که سمنها میتوانند نقش نظارتی داشته باشند.

در ادامه رییس شورای اسلامی شهر تهران  پیشنهاد را به شرح ذیل اصلاح نمود و گفت: «بهرهگیری از فناوری‏های نوین و نماینده شبکه سمنهای محیط زیستی» به سطر سوم اضافه شود.

در پایان کل تغییرات به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

8-311

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: